خانه / مسابقات / برنده مسابقه Knife و Gun به تاریخ ۹۱/۵/۲۶

برنده مسابقه Knife و Gun به تاریخ ۹۱/۵/۲۶

برنده مسابقات این هفته مشخص شد:

برنده مسابقه اسلحه: Ace

برنده مسابقه چاقو: ImmOrTaL|| [R]a[Y]

به برنده مسابقات ۱ هفته اکانت ادمینی اهدا شد.